One thought on “Flyktfågeln [sold]

  1. När nöden står vid dörren, och inga val finns kvar

    När flykten är ett måste, du sista chansen tar

    Så hjälp nu denna fågel, sträck nu ut din hand

    Från början var vi alla, ett och samma land

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s